Bli medlem

Vill du bli medlem i BKFF?


Medlemsavgift för 2020


Enskild medlem 285 kronor

Familj medlem 395 kronor

Stödmedlem 50 kronor


 


 Bankgironr: 5685-2700 Blekinge Kronobergs Fjordhästförening.

OBS! Skriv namn, adress, telefonnummer och e-post på inbetalningskortet. 

Blekinge-Kronobergs fjordhästförening är en lokalförening till :